בית ספר - ברנר פתח תקווה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה