בית ספר - צביה אלישיב לוד
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה