בית ספר - צביה אלישיב לוד
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 4