בית ספר - אורט יהודה עפולה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 1