בית ספר - אלאח'ווה טייבה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 1