בית ספר - הרצוג חולון
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 6