בית ספר - מקיף פרדיס, פרדיס
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 1