בית ספר - אורט עירוני ד מודיעין
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה