בית ספר - אורט עירוני ד מודיעין
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 5