בית ספר - תיכון תמר אריאל נתניה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה