בית ספר - השקמים הוד השרון
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 20