בית ספר - אולפנת אמי"ת נגה בית שמש
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה