בית ספר - יהלו"ם שהם
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 6