בית ספר - אמי"ת דביר בית שמש
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה