בית ספר - תמר אריאל נתניה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 5