בית ספר - אמי"ת קנדי עכו
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה