בית ספר - אורט אלון בן גוריון עפולה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה