בית ספר - קציר א רחובות
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 2