בית ספר - קציר א רחובות
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה