בית ספר - קריית חינוך אורט אורן עפולה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור -

לא קיים מחזור עתידי לבית הספר השנה