בית ספר - קריית חינוך אורט אורן עפולה
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 6