בית ספר - נתיב האולפנה ראשל"צ
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 6