בית ספר - גדרות עשרת
הניצוצות במחזור הקרוב, מחזור - 4