בית ספר - עירוני ב'

שלום עינת שאולסקי

מחזור - 4 שובץ (פתוח לשיבוץ ידני)


סיסמא